1.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN1

10.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN100

10.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN100W

10.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN105

10.5mm HSS Jobber Drill Bit

Ref: TIN105W

11.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN110

11.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN110W

11.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN115

11.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN115W

12.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN120

12.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN120W

12.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN125

12.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN125W

13.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN130

13.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN130W

1.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN15

1.5mm HSS Jobber Drill Bit ( SINGLE WALLET )

Ref: TIN15W

1.0mm HSS Jobber Drill Bit ( SINGLE WALLET )

Ref: TIN1W

2.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN2

2.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN25

2.5mm HSS Jobber Drill BIT ( SINGLE WALLET )

Ref: TIN25W

2.0mm HSS Jobber Drill Bit ( SINGLE WALLET )

Ref: TIN2W

3.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN3

3.2mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN32

3.2mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN32W

3.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN35

3.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN35W

3.0 mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN3W

4.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN4

4.2mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN42

4.2mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN42W

4.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN45

4.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN45W

4.8mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN48

4.8mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN48W

4.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN4W

5.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN5

5.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN55

5.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN55W

5.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN5W

6.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN6

6.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN65

6.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN65W

6.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN6W

7.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN7

7.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN75

7.5mm HSS Jobber Drill BIt (SINGLE WALLET)

Ref: TIN75W

7.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN7W

8.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN8

8.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN85

8.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN85W

8.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN8W

9.0mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN9

9.5mm HSS-G Jobber Drill Bit

Ref: TIN95

9.5mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN95W

9.0mm HSS Jobber Drill Bit (SINGLE WALLET)

Ref: TIN9W